Mr. dr. P.A. Willemsen (bestuursrecht en huurrecht)

Specialisaties

Bestuursrecht: Paulien Willemsen is specialist op het gebied van (algemeen) bestuursrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht. Zij adviseert en procedeert op deze terreinen. Omdat veel van deze rechtsgebieden in toenemende mate worden beïnvloed door Brussel, vormt het Europees recht waar relevant een integraal onderdeel van haar praktijk. Paulien Willemsen is naast advocaat universitair docent bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. Zij maakt deel uit van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing. Tevens was zij hoofddocent Europees bestuursrecht van de Beroepsopleiding Advocaten.

Huurrecht: Paulien Willemsen is daarnaast zeer ervaren op het terrein van huurrecht.  Zij adviseert huurders en verhuurders van woon- en bedrijfsruimten.

Registratie

Mr. P.A. Willemsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de volgende hoofd-(en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk

  • Bestuursrecht

Bestuursrecht

  • Bestuursprocesrecht
  • Handhavingsrecht
  • Europees recht

Omgevingsrecht

  • Ruimtelijk bestuursrecht

Huurrecht

  • Woonruimte
  • Bedrijfsruimte

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten tien opleidingspunten te bepalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding

Paulien Willemsen volgde haar studie Nederlands recht in Utrecht. Zij studeerde af in het staats- en bestuursrecht en het privaatrecht (1993). In 2005 promoveerde zij bij Ten Berge en Widdershoven op haar dissertatie De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijke beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief.

Nevenfuncties en lidmaatschappen

Paulien  is lid van de volgende (beroeps)verenigingen:

  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
  • Nederlandse Vereniging voor  Procesrecht (NVvP)

Zij verzorgt  PAO-onderwijs op met name op het terrein van het (Europees) bestuursprocesrecht.

Publicaties

Paulien is auteur van diverse (wetenschappelijke) publicaties waaronder:

Willemsen, P.A. (2022).
Brummen, in prof. Mr. Tom Barkhuysen e.a. (red.) AB Klassiek, Deventer, Kluwer.
Willemsen, P.A. (2015).
Brummen en de omvang van de devolutieve werking in het bestuursrechtelijke appel, in Bert Marseille, Lex Michiels en J.C.A. De Poorter (red.), Behoorlijk bestuursprocesrecht, Den Haag: Boom juridische uitgevers, pp. 223-232.
Willemsen, P.A. (2014).De toegang tot het bestuursrechtelijk hoger beroep gewogen, in: C.J.M. Klaassen e.a. (red.), Hoger beroep: renovatie en innovatie. Het appel in het burgerlijk, straf- en bestuursprocesrecht, Deventer: Kluwer.
Willemsen, P.A. (2012). De basis voor doorbreking van appelverboden. In H.R.B.M. Kummeling e.a. (red.), De samengestelde Besselink, Oisterwijk: Wolf Legal publishers, p. 227-232.
Willemsen, P.A. & Robbe, J. (2012). The influence of Union law on national standing requirements in France, the Netherlands and Germany, in D.C. Dragos, F. Lafarge & P.A. Willemsen (eds.), Proceedings of the EGPA Study Group Law and Public Administration,  Boekarest: Editura Economica, p. 62-78.
Willemsen, P.A. (2011). De appèlaanpak (preadvies voor de  Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 2011). Procesrechtelijke reeks NVvP, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 17-38.
Willemsen, P.A. (2010). Een relativiteitseis in het bestuursprocesrecht: meer rechtsbescherming? Een vergelijking tussen het Nederlandse en het Duitse bestuursprocesrecht, Trema 2010, p. 345-350.
Willemsen P.A., M.C.J. Busscher, N. Groot, Ph.M. Langbroek en I.L.A. Langerak (2010). Definitieve geschilbeslechting becijferd, JBplus 2010, p. 32-48.
Willemsen P.A. (met R. Ortlep) (2009). De toepassing van de leer van het gezag van gewijsde, in het bijzonder in het vreemdelingenrecht, Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht 2009, afl. 2, p 109-115.
Willemsen, P.A. (2008). Een meer definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht in rechtsvergelijkend perspectief (preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking). Nijmegen: Wolf Legal Publischers.
Willemsen P.A. (met R. Ortlep) (2008). De invoering van de tussenuitspraak in het bestuursprocesrecht, in: G.H. Addink e.a. (red.), Grensverleggend bestuursrecht (Ten Berge-bundel), Alphen aan den Rijn: Deventer: Kluwer 2008, p. 427-442.
Willemsen P.A. (met R. Ortlep) (2007). Gezag van gewijsde in het bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2007, afl. 8, p. 298-306.
Willemsen P.A. (2005). De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijk beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief (diss. UU), Deventer: Kluwer.