Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling / Mediation

De echtscheidingsbemiddelaar / mediator kan samen met u bekijken in hoeverre het mogelijk is gezamenlijk tot overeenstemming te komen over de gevolgen van de scheiding. Dit zal veelal voor partijen bevredigender en werkbaarder zijn dan de onderhandelingsresultaten van twee advocaten of de beslissing van de rechter. Wanneer men kiest voor echtscheidingsbemiddeling (mediation en echtscheidingsbemiddeling zijn wanneer het om mediation door een (vfas) advocaat wordt behandeld in principe dezelfde begrippen)  hoeft men niet naar de Rechtbank en hoeft er maar een advocaat- scheidingsbemiddelaar in de arm te worden genomen,

Een voorwaarde voor echtscheidingsbemiddeling is dat beide partijen bereid zijn om op een gelijkwaardige wijze hun echtscheiding en de gevolgen ervan te bespreken.
Gedurende een of meerdere bijeenkomsten van de scheidende partijen en de advocaatscheidingsbemiddelaar/mediatior tracht men onder leiding van de bemiddelaar overeenstemming te bereiken over onderwerpen zoals de zorg van de kinderen, de echtelijke woning, eventuele alimentatie e.d.

De bemiddelaar zal zich tijdens de onderhandelingen neutraal opstellen. Zij behartigt de belangen van alle partijen die bij de echtscheiding betrokken zijn; de belangen van de scheidende partners en die van de betrokken kinderen.

Wanneer overeenstemming is bereikt, stelt de bemiddelaar een echtscheidingsconvenant en of een ouderschapsplan op waarin de gemaakte afspraken van partijen zijn vastgelegd. Wanneer dit convenant door beide partijen is ondertekend, wordt dit convenant met een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank ingediend. De uitspraak van de rechter is dan nog slechts een formaliteit.

Liesbeth Willemsen is erkend echtscheidingsbemiddelaar en lid van de Vereniging voor Familierecht advocaten en scheidingsmediators (VFAS).