Tarieven huurrecht

LNW advocaten hecht veel belang aan duidelijkheid met betrekking tot de kosten van onze ondersteuning aan u. Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan brengen wij u een uurtarief in rekening en wordt inzicht gegeven over de kosten die u kunt verwachten.

Uurtarief

In zaken op het terrein van het huurrecht bedraagt het uurtarief € 179,- (exclusief BTW). Verder dient u rekening te houden met de kosten van griffierecht.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien uw inkomen en/of uw vermogen ontoereikend is om een advocaat te kunnen bekostigen, dan kunt u de overheid verzoeken aan u een toevoeging te verstrekken. De Raad voor Rechtsbijstand beslist over die vraag. Als de RvR van mening is dat uw inkomen of vermogen niet de wettelijke grenzen overstijgt, dan kan uw beroep op een toevoeging worden toegewezen. Daarbij wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Voor de hoogte van uw eigen bijdrage verwijzen wij u naar de site van de RvR.

Op alle genoemde bedragen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.