Personen- en familierecht

Liesbeth Willemsen is gespecialiseerd op het terrein van het personen- en familierecht.

Het personen- en familierecht omvat o.a. onderwerpen als:

 • echtscheiding;
 • scheidingsbemiddeling/ mediation;
 • zorgregelingen en contactregelingen (voorheen omgangsregeling genoemd);
 • partneralimentatie;
 • beëindiging geregistreerd partnerschap;
 • beëindiging samenlevingsovereenkomst;
 • bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen/kinderalimentatie;
 • bijdrage in de kosten van jong-meerderjarige kinderen;
 • tremanormen en nibudregelingen;
 • verdeling en verevening pensioenrechten en andere oudedagsvoorzieningen;
 • adoptie;
 • erkenning en ontkenning vaderschap;
 • curatele, bewind en mentorschap;
 • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

In het algemeen zijn dit zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en betrekkingen.

Dit betekent dat een en ander vaak met emoties gepaard gaat.

Een advocaat dient in dat geval onder meer uw zakelijke belangen in het oog te houden.