Ouderschapsplan

Ouderschapsplan verplicht

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

U mag natuurlijk ook andere afspraken in het ouderschapsplan zetten.

Ouderschapsplan opstellen

U kunt een ouderschapsplan samen opstellen. Liesbeth Willemsen heeft formats van verschillende ouderschapsplannen. In het algemeen bespreekt zij eerst tijdens een gesprek met u wat uw uitgangspunten zijn omtrent de verdeling van de zorg, vervolgens stelt zij, of uw eigen plan op of zendt zij u in overleg een format zodat u er samen verder over kunt praten.

U moet in principe beiden het ouderschapsplan ondertekenen. Als u er echt niet in slaagt overeenstemming te bereiken over bovengenoemde zaken hakt de rechter op verzoek van een van partijen in een procedure een knoop door. In dit soort zaken zal een rechter u ook vaak naar een mediator verwijzen.