Bedrijfsruimte

Het huurrecht voor bedrijfsruimte is in te delen in twee categorieën:

Huur van bedrijfsruimte (290-huur). De middenstandshuur (winkels, detailhandel en ambachtsbedrijven).

Huur van overige ruimte (230a-huur). Alle huur die niet onder de middenstandshuur valt, zoals kantoorruimte.

Welke vorm van huur wordt overeengekomen heeft grote gevolgen voor onder andere de huurbescherming. Paulien kan u voorafgaande aan het sluiten van een huurovereenkomst vertellen welke huur wordt aangegaan en welke consequenties dat heeft voor de huur. Daarnaast kan zij u bijstaan bij de uitleg van de huurovereenkomst, de ontbinding of opzegging daarvan.

Zaken die in het huurrecht worden geregeld:

  • huurtermijnen
  • dringend eigen gebruik
  • renovatie
  • huurbeëindiging
  • huurprijsaanpassing
  • indeplaatstelling
  • huuropzegging
  • ontruimingsbescherming
  • servicekosten