Mediation bij familierecht

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een onpartijdige conflictbemiddelaar: de mediator.
De ervaring leert dat mensen die in conflict zijn vaak geen oplossing meer zien. Dit wordt meestal veroorzaakt door stress en emoties waardoor mensen geneigd zijn vast te houden aan
hun eigen gelijk. Vaak spelen ingeslopen patronen en machtsongelijkheid op bepaalde terreinen tijdens uw relatie ook een rol.
De mediator is opgeleid om dit proces te doorbreken en mensen juist weer in gesprek met elkaar te brengen. De mediator is onpartijdig en bewaart een gepaste afstand.
Vaak slagen onze mediators er in andere gezichtspunten op tafel te krijgen, waardoor ruimte ontstaat waarin partijen zelf een oplossing vinden voor het geschil.

Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als zakelijke kwesties. Uit onderzoek is gebleken dat een oplossing welke door middel van mediation wordt bereikt, tot een betere oplossing van het conflict leidt, dan wanneer een derde partij, bijvoorbeeld een rechter, een uitspraak doet. Dit komt doordat de betrokkenen zelf invloed hebben gehad op de oplossing en het conflict niet uit handen hebben gegeven. Er kan maatwerk geleverd worden.

Het tijdig inschakelen van een mediator en het komen tot een oplossing in een conflictsituatie leidt bovendien tot een kostenbesparing in vergelijking met een langdurige en vaak dure procedure bij de rechtbank. Het niet oplossen van een conflict veroorzaakt verlies voor alle partijen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan een slepende echtscheiding (vechtscheiding), in de meeste gevallen worden de personen in kwestie en eventueel hun kinderen hier letterlijk ziek van.
In een echtscheidingssituatie is het vaak van belang om de relatie met de ex-partner respectvol af te wikkelen. Met name als er kinderen in het spel zijn en u als ouders nog steeds met elkaar te maken heeft. Mediation is onder andere op deze aspecten gericht.

Liesbeth Willemsen is MFN-mediatior (voorheen NMI-mediatior), aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Mediators (www.verenigingfas.nl ) en de Stichting Forensische Mediation (www.stichtingforensischemediation.nl ).
Haar affiniteit ligt bij echtscheidingsbemiddeling (zie ook echtschedingsbemiddeling op deze website) alimentatie en bemiddeling rond ouderschap en problemen bij complexere samengestelde gezinnen en daarmee samenhangende problematiek (de toedeling van zorg- en opvoeding, het ouderschapsplan).